Film je podprl tudi Šolski center Celje. Pri snemanju bosta sodelovali dve šoli: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije ter Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Dijaki bodo sodelovali kot tehniki oz. asistenti glavni tehnični ekipi. Snemanje filma je zastavljeno tudi kot izobraževalni projekt skozi katerega bodo dijaki prejeli koristno praktično znanje, izkušnje in nabirali nove kontakte za zaposlitev v nadaljnji karieri.