Po koncu pouka med 26. in 28. junijem potekajo posebne projekcije za učitelje in ravnatelje vseh slovenskih osnovnih in srednjih šol. Namen je predstavitev delovne verzije filma ter
pedagoško gradivo, ki ga pripravljamo ob ogledu. Gradivo bo obsegalo štiri strokovne delavnice za katere se bodo lahko odločile posamezne šole. Te se bodo izvajale po ogledu filma.
Delavnice bodo vodili različni strokovnjaki s področja dela z otroci s posebnimi potrebami in avtisti ter profesorji, ki izvajajo sodobni inovativni pristop k poučevanju (umetna inteligenca, nove digitalne tehnologije, itd.). Vse informacije o delavnicah bodo kmalu objavljene tudi na naši spletni strani.